Bu bölüm, kaynaştırma ve onu sınıfınızda aktif olarak nasıl teşvik edeceğiniz konusunda size teorik bilgi sağlayacaktır.

Bu bölüm, kapsayıcılığı teşvik etmek amacıyla bir veya daha fazla sanatın kullanımını öngören öğrencilerle uygulanabilecek uygulamalı etkinlikleri ele almaktadır. Bu bölümde, öğrencilerinizin kapsayıcılık ihtiyaçlarını nasıl değerlendireceğiniz, etkinlikleri nasıl seçip uygulayacağınız ve bu etkinlikleri nasıl değerlendireceğiniz hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.

Bu bölüm, uygulamalı ve sanatsal faaliyetler yoluyla topluluk ortamlarında kapsayıcılığı teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen iyi uygulamaları ele almaktadır.