РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Разпространението е планиран процес, насочен към предоставяне на информация за качеството, релевантността и ефективността на проект InCrea+.

Поради това, партньорите по проекта ще създадат стратегия за разпространение и приложение в практиката, включваща следните ключови точки: кампании за разпространение, разпространение чрез мрежите на партньорите, публикации и презентации по време на конференции и прочие.

Skip to content