Приобщаваща креативност чрез образователно изкуство

Предоставяне на иновативни подходи за приобщаващо образование и насърчаване на благосъстоянието чрез прилагане на образователно съдържание и практики в областта на изкуствата

Цел

Резултати

Цели

Партньори

Целеви групи

 

Събития

Skip to content