Įtraukusis kūrybingumas ugdant meninius gebėjimus

Inovatyvaus požiūrio į įtraukųjį ugdymą kūrimas bei gerovės kūrimas, diegiant menų edukacinį turinį bei praktiką

Tikslas

Rezultatai

Uždaviniai

Partneriai

Tikslinė grupė

 

Renginiai

Skip to content