TIKSLAS

Pagrindinis InCrea+ tikslas yra pateikti inovatyvų požiūrį į įtraukųjį ugdymą bei puoselėti mokinių gerovę per menų edukacinio turinio ir praktikų diegimą, paremtą naujausiais teoriniais požiūriais (pvz., pozityvia jaunimo raida, universaliuoju mokymosi planu, edukacine menų terapija ir t.t.)

POVEIKIS

  • Išaugęs probleminių mokinių įsitraukimas į veiklas ir dalyvavimas jose mokyklose projekto dalyvėse
  • Mokytojų bei menų profesionalų mokymas dirbti naudojant menines įtraukiąsias praktikas
  • Mokymo priemonių, medžiagos bei resursų kūrimas, siekiant puoselėti kūrybingumą, kultūrą, daugiakultūriškumą ir gerovę
  • Mokinių ir mokytojų kūrybinių galių praplėtimas
Skip to content