AMAÇ

InCre+ ın genel amacı,en son teorik yaklaşımlara ( Pozitif Gençlik Gelişimi,Öğrenmede Evrensel Tasarım, Eğitsel Sanat Terapisi,ve benzeri) dayanan çalışmaların ve sanat eğitim içeriğinin uygulanmasıyla öğrencilerin hazırbulunuşluklarını desteklemek ve kapsayıcı eğitimin yenilikçi yaklaşımını sağlamaktır.

ETKİ

  • Paydaş okullardaki Dezavantajlı öğrencilerin katılımlarının arttırılması
  • Sanatsal kapsayıcı uygulamalar konusunda eğitilmiş öğretmenlerin ve sanatkarların oluşturulması
  • Yaratıcılığı,kültürü,çok kültürlülüğü ve verimliliği arttırmak için öğretim araçları, materyalleri ve kaynaklarının oluşturulması
  • Öğrencilerin ve öğretmenlerin yaratıcı becerilerinin arttırılması
Skip to content