EĞITIM

Kısa süreli personel eğitim etkinliği toplantısı

Eğitim etkinliğinin birkaç saati proje faaliyetleri hakkında konuşmaya ayrılacaktır.Bu etkinlik Kasım 2021 de İspanya’nın Valensiya kentinde gerçekleşecektir.

Lider Kurum: MERAKI

Website: merakiprojectes.es
İletişim: laura@merakiprojectes.es

Ekim 2021 de, bütün ortaklar, proje konusu ile alakalı tecrübe, bilgi ve yeterliliklerini paylaşacakları 5 günlük eğitim toplantısı yapacaklardır. Bu etkinlik sırasında, tüm ortaklar, InCrea + Metodolojik Materyalinin ilk taslağının tamamlanmasının ardından elde edilen sonuçları analiz edecekler ve bu bilgiyi öğretmenlere aktarmak için uygun araçları analiz etmenin yanı sıra 21.Yüzyıl Becerilerinin gelişimini, orta öğretimde kapsayıcılığı ve verimliliği arttırmak için eğitici sanat yapma faaliyetlerinin nasıl benimseneceğine ilişkin metodolojileri, uygulamaları ve olasılıkları araştıracaklardır.

Etkinlik, InCrea + Müfredatının ortak tasarımına katılan öğretmenlerin, eğitim uzmanlarının ve sanatçıların katılımını öngörmektedir..