EĞITIM

Kısa süreli personel eğitim etkinliği toplantısı

Eğitim etkinliğinin birkaç saati proje faaliyetleri hakkında konuşmaya ayrıldı. Bu etkinlik Valencia’da (İspanya), 18 – 22 Ekim 2021’de gerçekleşti.

Lider Kurum: MERAKI

Website: merakiprojectes.es
İletişim: laura@merakiprojectes.es

Ekim 2021’de tüm ortaklar, proje konularına ilişkin yetkinliklerini, bilgilerini ve deneyimlerini paylaştıkları 5 günlük bir eğitim etkinliği için bir araya geldi. Eğitimden önce ortaklar, proje sonuçlarıyla ilgili gelecekteki faaliyetlerle dair beklenti ve isteklerini paylaştılar. Bu etkinlik sırasında tüm ortaklar, InCrea+ Metodolojik Materyali’nin ilk taslağının tamamlanmasından sonra elde edilen sonuçları analiz etti ve bu bilgiyi öğretmenlere iletmek için uygun araçları analiz etmenin yanısıra ortaöğretimde 21. Yy becerileri,kapsayıcılık ve refahın gelişimini güçlendirmek için eğitsel sanat aktivitelerinin nasıl benimsendiği konusunda metodolojileri, uygulamaları ve olasılıkları araştırdı.

Etkinlikte InCrea+ Müfredatının ortak tasarımına katılan öğretmenler, eğitim uzmanları ve sanatçılar yer aldı.


1.Gün – 18 Ekim 2021 :

Proje ortak okulları, sanat terapisi/eğitim ve kapsayıcılık konusunda uyguladıkları iyi uygulamaları sundular ve bu konularda diğer ortaklarla görüş ve bulgularını paylaştılar. Fikri Çıktı 1 ‘in lider ortağı, eğitimin teorik temelini temsil edecek olan metodolojik materyalin içeriğini sundu.

2.Gün – 19 Ekim 2021:

Eğitimin ikinci gününde ortaklar, Enric Ortega Torres başkanlığında işbirlikli öğrenme üzerine bir çalıştayda yer aldılar. Kurs, işbirlikli öğrenmenin ne olduğu ve bu uygulamaların sınıflarda nasıl teşvik edileceğinin tanımıyla başladı. Eğitmen, çeşitli öğrenci grupları (heterojen, homojen, sınıflar arası) ve etkileşim modları (bireysel, rekabetçi ve işbirlikçi) arasındaki temel farklılıkları vurguladı ve bu unsurların işbirlikli öğrenme sürecini nasıl etkilediğini açıkladı. Daha sonra ortaklardan işbirlikli öğrenmenin ne olduğunu ilk elden denemeleri istendi: eğitmen onları gruplara ayırdı ve her gruptan “kapsayıcılık”, “eğitsel kapsayıcılık” veya “kapsayıcı eğitimde sanatın rolü” hakkında ortak bir tanım bulmaları istendi. Nihai tanımlar, tüm ortakların ortak çabasının sonuçlarıdır ve projenin gelecekteki sonuçlarına entegre edilecektir.

 

3.Gün – 20 Ekim 2021:

Üçüncü gün boyunca ortaklar, önceki gün oluşturulan tanımların Metodolojik Materyal ve Müfredata nasıl entegre edileceği konusunda anlaştılar ve bu yeni tanımların halihazırda geliştirilmiş olan bazı bölümleri nasıl etkileyebileceğini tartıştılar. Ayrıca ortaklar, eğitimin ilk iki gününde ne öğrendiklerini ve son iki gün içinde ne öğrenmeyi beklediklerini göz önünde bulundurarak Müfredatın ve değerlendirme aracının ve metodolojinin sahip olacağı temel özellikleri tartıştı ve üzerinde anlaşmaya vardı.

 

 

4.Gün – 21 Ekim 2021

“Mistral – Acciò Social”dan Beatriz Uixera Cotano ve Laura García Toledo, “Kapsayıcı eğitim ve yaratıcılık” konulu bir atölye çalışmasıyla eğitimin dördüncü gününü yönetti. Eğitim sırasında ortaklar, eğitimde kaynaştırma ile ilgili birçok grup ve uygulamalı etkinliğe katıldılar ve kapsayıcı öğretmenin özelliklerinin bir çok açıdan           (duygusal,fiziksel,duyusal vb.)analiz edildiği kapsama ve çeşitlilik konusunda  düşünmeleri ve kendi kapsayıcı okullarını oluşturmaları istendi. Son olarak, ortaklar, tüm öğrencilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve kapsayıcı ilkeleri ve erişilebilirliği her zaman akılda tutarak, çiftler halinde bir okul gezisi planlamaya davet edildi.

 

 

 

5.Gün – 22 Ekim 2021

Eğitimin son günü, Herme Fernando tarafından “Katılım için Dijital Araçlar” konulu bir çalıştaya ayrıldı. Ortaklar, eğiticinin onlara gösterdiği sayısız pratik örneğin tadını çıkararak oyunlaştırma ve ana unsurları hakkında daha fazla bilgi edinme şansına sahipti. Ayrıca, çalıştayın bir kısmı ters yüz sınıf ve öğrenme sürecini nasıl etkilediğini ele aldı; eğitmen ortaklara, ters yüz sınıflar sayesinde, öğrencilerin sadece belirli kavramları hatırlamalarını ve anlamalarını istemek yerine, çoğunlukla “üst düzey düşünme becerilerini” (yaratma, değerlendirme, analiz etme) kullanarak öğrenmelerini sağlamanın nasıl mümkün olduğunu gösterdi.

 

 

 

 

Skip to content