FORMARE PROFESIONALĂ

Întâlnire în cadrul evenimentului de formare a personalului

Câteva ore ale evenimentului de formare au fost dedicate discuțiilor despre activitățile proiectului. Acest eveniment a avut loc în Valencia (Spania), 18 – 22 Octombrie 2021.

Locație: MERAKI

Site Web: merakiprojectes.es
E-mail de Contact: laura@merakiprojectes.es

În Octombrie 2021, toți partenerii s-au întâlnit pentru un eveniment de formare de 5 zile în cadrul căruia și-au împărtășit competențele, cunoștințele și experiențele în legătură cu tematica proiectului. Înainte de training, partenerii și-au împărtășit așteptările și dorințele cu privire la activitățile viitoare și rezultatele proiectului. În cadrul acestui eveniment, toți partenerii au analizat rezultatele obținute la finalizarea primei schițe a Materialului Metodologic InCrea+ și au investigat metodologii, practici și posibilități cu privire la modul de adoptare a activităților educaționale artistice pentru a favoriza dezvoltarea competențelor secolului XXI, incluziunea și bunăstarea în învățământul secundar, precum și să analizeze instrumentele adecvate pentru a transmite aceste cunoștințe profesorilor.

Evenimentul a implicat profesori, experți în educație și artiști, ce au contribuit la co-designul Curriculum-ului InCrea+.

 

Prima zi – 18 Octombrie 2021 :

Rerpezentanții școlilor partenere, din cadrul proiectului, și-au prezentat bunele practici implementate în ceea ce privește terapia/educația prin artă și incluziune, și au împărtășit opiniile și constatările cu ceilalți parteneri pe aceste teme. Coordonatorul IO1 a prezentat conținutul materialului metodologic care va sta la baza teoretică a instruirii.

Ziua 2 – 19 Octombrie 2021:

În cea de-a doua zi a instruirii, partenerii au participat la un atelier de învățare prin cooperare, prezidat de Enric Ortega Torres. Cursul a început cu o definiție a ceea ce este învățarea prin cooperare și cum se pot promova aceste practici în cadrul orelor.
Formatorul a evidențiat principalele diferențe dintre grupurile de elevi (eterogene, omogene, încrucișate) și moduri de interacțiune (individualistă, competitivă și cooperativă) și a explicat modul în care aceste elemente afectează procesul de învățare prin cooperare. Partenerii au fost rugați să experimenteze direct ce este învățarea prin cooperare: formatorul i-a împărțit în grupuri și fiecare grup a fost rugat să găsească o definiție comună a „incluziunii”, „incluziunii educaționale” sau „rolul artelor în educația incluzivă”. Definițiile finale ce au rezultat din acest efort comun al tuturor partenerilor vor fi integrate în rezultatele viitoare ale proiectului.

 

Ziua 3 – 20 Octombrie 2021:

Pe parcursul celei de-a treia zile de training, partenerii au convenit asupra modului de integrare a definițiilor create în ziua precedentă în Materialul Metodologic și în Curriculum, discutând aupra modului în care aceste noi definiții pot afecta unele dintre capitolele deja dezvoltate. Mai mult, partenerii au discutat și au convenit asupra principalelor caracteristici pe care le vor avea: Curriculum-ul, instrumentul și metodologia de evaluare, ținând cont de ceea ce au învățat în primele două zile de formare și de ceea ce se așteptau să învețe în ultimele două zile.

 

 

Ziua 4 – 21 Octombrie 2021:

Beatriz Uixera Cotano și Laura García Toledo de la „Mistral – Acciò Social” au condus cea de-a patra zi de formare, cu un workshop pe tema „Educație incluzivă și creativitate”. În cadrul instruirii, partenerii au participat la numeroase activități de grup și practice despre incluziunea educațională, pe parcursul cărora li s-a cerut să reflecteze asupra subiectului și să își creeze propria școală incluzivă, au discutat despre incluziune și diversitate și au fost analizate caracteristicile unui profesor „incluziv”, și o discuție axată pe accesibilitate, care a fost analizată din mai multe perspective (emoțional, fizic, senzorial etc.). În cele din urmă, partenerii au fost invitați să planifice în perechi o excursie școlară, ținând cont de toate nevoile elevilor și având mereu în vedere principiile incluzive și accesibilitatea.

 

 

 

Ziua 5 – 22 Octombrie 2021:

Ultima zi a trainingului a fost dedicată unui workshop susținut de Herme Fernando pe tema „Instrumente digitale pentru incluziune”. Partenerii au șansa de a afla mai multe despre gamification și elementele sale principale, bucurându-se de numeroasele exemple practice menționate de trainer. Mai mult, o parte a atelierului a tratat metoda clasei inversate și modul în care aceasta afectează procesul de învățare. Formatorul le-a arătat partenerilor cum, datorită sălilor de clasă inversate, este posibil ca elevii să învețe folosind mai ales „abilitățile de gândire de ordin superior” (a crea, a evalua, a analiza) în loc să le solicite să-și amintească și să înțeleagă noțiunile specifice.

 

 

 

 

Sari la conținut