FORMARE PROFESIONALĂ

Întâlnire în cadrul evenimentului de formare a personalului

Câteva ore din evenimentul de formare vor fi dedicate discuțiilor pe tema activităților din proiect. Acest eveniment va avea loc la Valencia (Spania), în noiembrie 2021.

Locație: MERAKI

Site Web: merakiprojectes.es
E-mail de Contact: laura@merakiprojectes.es

În octombrie 2021, toți partenerii se vor întâlni pentru un eveniment de formare de 5 zile, timp în care își vor împărtăși competențele, cunoștințele și experiențele în legătură cu subiectele proiectului. În cadrul acestui eveniment, toți partenerii vor analiza rezultatele obținute la finalizarea primei versiuni a Materialului Metodologic InCrea+. Se vor investiga metodologii, practici și posibilități privind modul de adoptare a activităților educaționale artistice pentru a încuraja dezvoltarea abilităților secolului 21, incluziunea și bunăstarea în învățământul gimnazial, precum și pentru a analiza instrumentele adecvate cu ajutorul cărora se pot transmite aceste cunoștințe profesorilor.

Evenimentul prevede implicarea profesorilor, experților în educație și a artiștilor, care vor participa la co-proiectarea curriculumului InCrea+.