DESPRE PROIECT

Context

Agravarea severă a disparităților educaționale și creșterea ratelor de abandon școlar cauzate de apariția pandemiei COVID-19 necesită adoptarea unei abordări mai holistice a educației incluzive. Predarea artelor, atunci când ne referim la strategii teoretice ce abordează punctele forte și variatele nevoi ale elevilor, poate sprijini în mod eficient o cultură școlară mai incluzivă, promovând în același timp bunăstarea elevilor și dezvoltarea celor 3 seturi de abilități ale secolului XXI:

  • Abilități de învățare și inovare
  • Competențe de alfabetizare digitală
  • Carieră și abilități de viață

InCrea+ răspunde acestor nevoi prin furnizarea de materiale și formare profesională adresată profesorilor, în legătură cu metodele educaționale incluzive prin artă. Accentul va fi pus pe elevi între 11 și 16 ani și o atenție specială va fi dedicată pe aplicarea la clasă a activităților care pot stimula creativitatea, gândirea critică, dialogul multicultural și pe dezvoltarea de multe alte abilități necesare unui mediu incluziv potrivit pentru elevii cu cerințe Educaționale Speciale (CES), ce provin din diverse medii sociale și cu statut socio-economic scăzut.

 

Denumirea Proiectului: Educatie incluziva prin creativitate si arta (InCrea+)

Program: Erasmus+ – Cooperare pentru inovare, KA227 – Parteneriate pentru creativitate

Perioada de desfășurare a proiectului: 01/03/2021-28/02/2023

Numărul de referință: 2020-1-LT01-KA227-SCH-094736

 

Sari la conținut