PROJE HAKKINDA

İçerik

Eğitim eşitsizliklerinin ciddi şekilde kötüleşmesi ve COVID-19 pandemi salgınının neden olduğu okul bırakma oranlarındaki artış, kapsayıcı eğitime daha bütünsel bir yaklaşımın benimsenmesini gerektiriyor.
Sanat öğretimi, çeşitli öğrencilerin güçlü yönlerini ve ihtiyaçlarını ele alan teorik temelli stratejilere atıfta bulunurken, daha kapsayıcı bir okul kültürünü etkin bir şekilde destekleyebilir ve aynı zamanda öğrencilerin verimliliğini ve 21. yüzyıl becerilerini 3 alanda geliştirmelerini teşvik edebilir:

  • Öğrenme ve inovasyon becerileri
  • Dijital okuryazarlık becerileri
  • Kariyer ve yaşam becerileri

InCrea +, sanat yoluyla kapsayıcı eğitim yöntemleriyle ilgili olarak öğretmenlere materyal ve eğitim sağlayarak bu ihtiyaçlara cevap verir. Hedef kitlesi 11 ila 16 yaş arası öğrencilerdir. Farklı geçmişlere, düşük sosyo-ekonomik durumlara ve BEP ya da ZEP gibi özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için uygun kapsayıcı bir ortamda yaratıcılıklarını, eleştirel düşünmeyi, çok kültürlü diyaloğu ve diğer birçok beceriyi teşvik etmeye yardımcı olabilecek faaliyetlerin uygulanmasına özel önem verilecektir.

 

Proje adı: Sanatsal Eğitim ile Kapsayıcı Yaratıcılık (InCrea+)

Program: Erasmus+ – Yenilik için İşbirliği ,KA227- Yaratıcılık için Ortaklıklar

Proje süresi: 01/03/2021-28/02/2023

Proje referans numarası: 2020-1-LT01-KA227-SCH-094736

 

Skip to content