YAYGINLAŞTIRMA

Yaygınlaştırma, InCrea + projesinin kalitesi, uygunluğu ve etkililiği hakkında bilgi sağlamayı amaçlayan planlı bir süreçtir.
Bu nedenle, proje ortakları aşağıdaki kilit noktaları içeren bir yaygınlaştırma ve kullanım stratejisi geliştireceklerdir: yaygınlaştırma kampanyaları, ortakların dahil olduğu ağlar aracılığıyla yaygınlaştırma, konferanslardaki yayınlar ve sunumlar, vb.

Skip to content