HEDEF GRUPLAR

Ortaokul Öğretmenleri

Fikri çıktıların geliştirilmesine doğrudan katılım. ( IO1”metodolojik materyal”; IO2”InCrea+ müfredatı ve ölçme”; IO3”Açık Eğitim Kaynak Platformu”)

Öğreniciler – Eğitim Faaliyetlerine Katılım
(“Sanatla Yenilikçi Eğitim Metodları”)

IO2 “InCrea + Müfredat ve Ölçme ” aşamasının test edilerek sonuçların uygulanması

 

Öğrenciler
(11-16 yaş grubu)

IO2’ InCrea+ Müfredat ve Ölçme ‘ denemelerine katılım

 

Özel Eğitim Öğretmenleri ve Uzmanları

Fikri çıktıların geliştirilmesine doğrudan katılım. ( IO1”metodolojik materyal”; IO2”InCrea+ müfredatı ve ölçme”; IO3”Açık Eğitim Kaynak Platformu”)

Eğitimciler – Eğitim Aktivitelerine Katılım
(“Sanatla Yenilikçi Eğitim Metodları”)

 

Sanat uzmanları (örneğin, ressamlar, aktörler, heykeltraşlar…)

Fikri Çıktı geliştirmede geri bildirim yoluyla veri girişi( IO1”metodolojik materyal”; IO2”InCrea+ müfredatı ve ölçme”; IO3”Açık Eğitim Kaynak Platformu”)

Öğreniciler – Eğitim Faaliyetlerine Katılım
(“Sanatla Yenilikçi Eğitim Metodları”)

 

InCrea+, hem öğrencilerde hem de öğretmenlerde kritik 21. Yüzyıl becerilerini arttırma,verimlilik,kültür,çok kültürlülük ve yaratıcılığı güçlendirmek için öğretim araçları,kaynakları ve materyalleri oluşturmanın yanısıra sanatsal kapsayıcı uygulamalar konusunda öğretmenleri ve sanatkarları eğitmeyi hedeflemektedir.

21. Yüzyıl Temel Becerileri

  • Yaratıcılık ve Yenilik
  • İşbirliği ve İletişim
  • Takım çalışması
  • Kritik düşünme
  • Problem çözme

Olumlu Gelişme için Diğer Kritik Beceriler:

  • Esneklik ve uyarlanabilirlik
  • Küresel ve kültürel farkındalık
  • Bilgi okur yazarlığı
  • Liderlik
Skip to content