TIKSLINĖS GRUPĖS

Vidurinio lavinimo mokytojai

Tiesioginis dalyvavimas intelektualaus produkto kūrime

R1 ,,Metodinė medžiaga

R2 ,,InCrea+ mokymo planas ir jo testavimas

R3 ,,Atvirojo edukacinio resurso platforma

Buvo mokomasi dalyvaujant mokymo veikloje (,,Inovatyvūs edukaciniai metodai pasitelkiant meną”)

Rezultatų buvo pasiekiama per bandomuosius  tyrimus R2 ,,InCrea+ mokymo planas ir jo testavimas”.

Mokiniai
(11–16 metų amžiaus grupė)

Bandomieji  tyrimai R2 ,,InCrea+ mokymo planas ir jo testavimas”

 

Švietimo pagalbą teikiantys specialistai bei mokytojai pagalbininkai

Tiesioginis dalyvavimas intelektualaus produkto kūrime

R1 ,,Metodinė medžiaga

R2 ,,InCrea+ mokymo planas ir jo testavimas

R3 ,,Atvirojo edukacinio resurso platforma

Buvo mokoma dalyvaujant mokymo veikloje (,,Inovatyvūs edukaciniai metodai pasitelkiant meną”).

 

Menų profesionalai (pvz., dailininkai, aktoriai, skulptoriai ir t.t.)

Dalyvavimas teikiant grįžtamąjį ryšį intelektualaus produkto kūrime

R1 ,,Metodinė medžiaga

R2 ,,InCrea+ mokymo planas ir jo testavimas

R3 ,,Atvirojo edukacinio resurso platforma

Buvo mokomasi dalyvaujant mokymo veikloje (,,Inovatyvūs edukaciniai metodai pasitelkiant meną”).

InCrea+ siekia apmokyti mokytojus ir kūrybinės bei kultūrinės veiklos specialistus meninių įtraukiųjų praktikų bei sukurti mokymo priemones, medžiagas bei resursus, kad puoselėtų kūrybingumą, kultūrą, daugiakultūriškumą ir gerovę bei pakelti tiek mokinių, tiek ir mokytojų XXI amžiaus svarbiausių gebėjimų lygmenį.

Pagrindiniai XXI amžiaus įgūdžiai

  • Kūrybingumas ir inovatyvumas
  • Bendradarbiavimas ir bendravimas
  • Komandinis darbas
  • Kritinis mąstymas
  • Problemų sprendimas

Kiti pozityviai raidai itin svarbūs įgūdžiai

  • Lankstumas ir gebėjimas prisitaikyti
  • Pasaulio ir kultūros suvokimas
  • Informacinis raštingumas
  • Lyderystė
Skip to content