MOKYMAI

Susitikimas per trumpalaikį bendrą personalo mokymo renginį

Keletas šio mokymo renginio valandų bus paskirta projekto veiklų aptarimui. Šis renginys vyks Valensijoje (Ispanija) 2021 m. lapkričio mėn.

Atsakinga organizacija: MERAKI

Svetainė: merakiprojectes.es
Kontaktinis el. paštas: laura@merakiprojectes.es

2021 m. spalio mėn. visi partneriai susitiks 5 dienų trukmės mokymų renginyje, kuriame jie dalinsis savo kompetencijomis, žiniomis bei patirtimis, susijusiomis su projekto temomis. Šio renginio metu visi partneriai išanalizuos rezultatus, gautus užbaigus pirmąją InCrea+ metodinės medžiagos bandomąją versiją, bei tyrinės metodikas, praktiką ir galimybes taikyti menų kūrimo veiklas, siekiant puoselėti XXI amžiaus įgūdžius, įtraukumą bei gerovę vidurinio ugdymo sistemoje. Dalyviai taip pat tirs tinkamus įrankius, kuriais šias žinias galima perteikti mokytojams.

Numatoma, kad šiame renginyje dalyvaus mokytojai, švietimo ekspertai bei menininkai, kartu dalyvaujantys InCrea+ mokymo plano kūrime.