PARTNERIAI IR KONTAKTAI

Projektą koordinuojanti institucija

Kauno Juozo Grušo meno gimnazija (Lietuva)

Gimnazija vykdo pradinio, pagrindinio ir vidurinio švietimo programas bei neformaliojo menų ir technologijų švietimo programą. Gimnazijoje mokosi apie 1200 mokinių, kurių amžius yra nuo 7 iki 19 metų. Gimnazija įsikūrusi Kauno miesto gyvenamajame kvartale, beveik pusė gimnazijos mokinių gyvena Kauno priemiesčiuose.

Daugiau
informacijos

Kontaktinis asmuo: Undinė Diana Tumavičienė
undinediana@gmail.com

Projekto partnerių institucijos

Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba (Lietuva)

Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba (Trakų PPT) yra savivaldybės švietimo institucija, siekianti padidinti asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, švietimo efektyvumą bei psichologinių asmenybės švietimo problemų sprendimą, teikianti būtinąją informaciją ir konsultacines paslaugas mokiniams jų tėvams (globėjams), mokykloms ir mokytojams bei vykdanti ekspertizes. Šios institucijos veiklos sritis yra edukacinė pagalba mokiniams, tėvams (globėjams), mokytojams ir mokykloms.

Daugiau
informacijos

Kontaktinis asmuo: Vida Drąsutė
vida.drasute@gmail.com

Besime Özderici vidurinė mokykla (Turkija)

Besime Özderici vidurinė mokykla yra 1350 mokinių turinti vidurinė mokykla, esanti Kaiserio miesto centre. Šioje mokykloje yra 38 mokinių klasės, viena konsultavimo tarnyba, viena kompiuterinė auditorija, gamtos mokslų auditorija, muzikos kabinetas, menų kabinetas, keturios technologijų kūrimo laboratorijos, viena konferencijų salė, biblioteka bei valgykla.

Daugiau
informacijos

Kontaktinis asmuo: Hacer Erbasi
hacererbasi@hotmail.com

Kultūrinio ir verslo potencialo vystymo pilietinėje visuomenėje fondas (Bulgarija)

Kultūrinio ir verslo potencialo vystymo pilietinėje visuomenėje fondas (Bulgarija), kartais trumpąja forma įvardijama CUBU fondu, yra nevyriausybinė organizacija, kuri vysto ir plėtoja europinius projektus bei teikia tokių projektų vadybos paslaugas ir konsultuoja kultūros, meno, turizmo, e-mokymosi, neformaliojo švietimo bei regionų plėtros temomis. Fondo komanda teikia ES projektų vystymo/įgyvendinimo bei regioninės plėtros paslaugas bei apmokymus mokyklų administracijoms, smulkiosioms ir vidutinėms įmonėms, nevyriausybinėms organizacijoms bei regioninei valdžiai.

Daugiau
informacijos

Kontaktinis asmuo: Zornitsa Staneva
Cubufoundation@gmail.com

Valencijos projektų asociacija Meraki (Ispanija

Meraki yra ne pelno organizacija, įsikūrusi Valensijos regione Ispanijoje. Ją 2017 metais įkūrė grupė profesionalų, dirbančių švietimo, socialinės gerovės ir integracijos bei technologijos srityse. Nors ši organizacija ir buvo įkurta neseniai, tačiau joje dirbantys profesionalai turi daugiau nei 15 metų darbo patirties švietimo srityje, europiniuose projektuose bei verslumo ugdyme.

Daugiau
informacijos

Kontaktinis asmuo: Laura Uixera Cotano
laura@merakiprojectes.es

EuroEd fondas (Rumunija)

EuroEd fondas yra ne pelno organizacija, įsikūrusi Rumunijos mieste Jasuose. EuroEd fondas teikia edukacines paslaugas visų amžiaus kategorijų atstovams ir yra sukūręs įvairių programų, įskaitant kalbos kursus bei tarptautinius mokymosi kursus kalbų mokytojams ir profesinio mokymo,turizmo, informacinių technologijų, mentorystės, komunikacijos ir kitose srityse.

Daugiau
informacijos

Kontaktinis asmuo: Andreea Corina Ionel
andreea.cleminte@euroed.ro

Padujos universitetas (Italija)

1222 metais įkurtas Padujos universitetas (UNIPD) yra vienas geriausių Italijos universitetų, pasižymintis senomis tradicijomis bei brandžia aukščiausio lygio mokslinės veiklos reputacija. Jo 32 padaliniai bei 40 doktorantūros programų ir 44 tarpdisciplininių tyrimų ir paslaugų centrai apima itin plačią tyrimų erdvę, į kurią įtraukti menas ir humanitariniai mokslai, socialiniai mokslai, inžinerija, fizika, technologijos, gyvybės mokslai, medicina ir gamtos mokslai.

Daugiau
informacijos

Kontaktinis asmuo: Teresa Maria Sgaramella
teresamaria.sgaramella@unipd.it

Skip to content