INTELEKTINIAI PRODUKTAI

SUPLANUOTI REZULTATAI

Žinių ir pavyzdžių apie naujas meno ugdymu paremto mokymo taikymo galimybes rinkimas

Požiūrio, kaip plėtoti ir mokyti remiantis XXI amžiaus įgūdžiais, remiantis InCrea+ metodologija, apibrėžimas

 

InCrea+ mokymo plano sukūrimas

Bent dviejų mokytojų iš kiekvienos asocijuotos mokyklos partnerės mokymas

Mokymo plano bei mokymosi proceso vertinimo įgyvendinimas

Atviros prieigos edukacinio resurso platformos, talpinančios e-mokymosi kursus bei paruoštas pamokas, sukūrimas

Methodological Material

 • 30+ questionnaires collected from schools
 • 10 chapters for Methodological material
 • 100+ scientific references cited
 • Training of 14 staff members from partner institutions

InCrea Curriculum & Testing

 • 35+ Activities based on InCrea+ Methodology
 • 2+ teachers per associated partner school trained in InCrea+ curriculum
 • 3 assessment and evaluation tools available
 • 400+ Students involved

Open educational resource platform

 • 20+ video lessons in 7 languages available (EN, LT, TR, BG, RO, ES, IT)
 • 35 ready to be implemented activities in 7 languages available (EN, LT, TR, BG, RO, ES, IT)
 • Self-test exercises in 7 languages (EN, LT, TR, BG, RO, ES, IT) to asses skills and knowledge available
Skip to content