INTELEKTINIAI PRODUKTAI

Metodinė medžiaga
(e. knyga)

Pagrindinis InCrea+ tikslas yra pateikti inovatyvų požiūrį į įtraukųjį ugdymą bei puoselėti mokinių gerovę per menų edukacinio turinio ir praktikų diegimą.

InCrea+ metodinės medžiagos tikslas – įgyti naujų žinių apie galimą meno kūrybos panaudojimą skatinant įgalinančias edukacines teorijas ir praktikas (pozityvi jaunimo raida, universalus mokymosi planas, edukacinė menų terapija), įtraukiam ugdymui, daugiakultūriškumui ir gerovei.

Tiesioginiai metodinės medžiagos naudos gavėjai yra vidurinio ugdymo mokytojai, mokyklos darbuotojai, dailės studentai, kūrybos ir kultūros sektoriaus (KKS) darbuotojai, švietimo ekspertai ir mokslininkai.

Ataskaitoje pateikiami dviejų apklausų rezultatai, apibūdinantys meno krypties mokytojų ir kultūros sektoriuje dirbančių specialistų požiūrį. Apklausomis buvo siekiama surinkti informaciją, norint geriau suprasti pedagogų žinias, nuomones, lūkesčius, pageidavimus ir iššūkius, su kuriais jie susiduria įtraukiojo ugdymo srityje. Duomenys buvo renkami nuo 2021 m. balandžio mėn. iki birželio mėn. naudojant „Google Moduli“.

Skip to content