Eğitsel Sanat ile Kapsayıcı Yaratıcılık’

Sanat eğitimi içeriği ve çalışmalarının uygulanması yoluyla verimliliğin arttırılması ve kapsayıcı eğitim için yenilikçi yaklaşımların sağlanması

Amaç

Sonuçlar

Hedefler

Ortaklar

Hedef gruplar

 

Etkinlikler

Skip to content