Eğitsel Sanat ile Kapsayıcı Yaratıcılık’

Sanat eğitimi içeriği ve çalışmalarının uygulanması yoluyla verimliliğin arttırılması ve kapsayıcı eğitim için yenilikçi yaklaşımların sağlanması

Amaç

Sonuçlar

Hedefler

Ortaklar

Hedef gruplar

 

Etkinlikler