Обучителен курс на тема „Приобщаваща креативност чрез образователно създаване на изкуство“

Описание на съдържанието на курса:

Този курс има за цел да предаде знания и компетенции за приобщаващо образование и насърчаване на благополучието на учениците чрез създаване на изкуство.

Обучителният курс на тема „Приобщаваща креативност чрез образователно създаване на изкуство“ включва както теоретични, така и практически секции, които ще бъдете помолени да следвате директно на платформата и като домашни, за да направите учебния процес по- интерактивен и ангажиращ. Общата продължителност на курса е 45 часа.

Чрез този курс ще можете да научите
повече за:

────────────────────────────────────────────────────────

– Приобщаващо образование

– Умения на 21 век и универсален дизайн на учене

– Дигитални инструменти за насърчаване на приобщаващото образование

– Предизвикателства пред включването и как да ги преодолеем в класната стая

– Практически дейности, базирани на изкуство за насърчаване на приобщаването

– Непредубеденост и емпатия

– Способност за насърчаване на приобщаването в училищна и общностна среда

– Способност за избор, адаптиране, прилагане и оценка на дейности за създаване на изкуство

– Способност за оценка на приобщаваща дейност

– Възможност за извършване на оценка на нуждите от приобщаване в класната стая

– Капацитет за използване на дигитални инструменти за насърчаване на включването

 

────────────────────────────────────────────────────────

Партньорство по проекта:

Автори на методологическия материал и съдържанието на програмата:

Ailincai Alina, Ceylan Demet, Erbasi Hacer, Erdogan Seyit Ahmet, Ferrari Lea, Gheorghiu Irina, Gleeson Aoife, Jachimovič Andželika Teresa, Klingaitė Rasa, Kocer Ӧmer, Lavickienė Aušra, Matonyte Monika, Rumšas Armandas, Sariaslan Erdem, Sgaramella Teresa Maria, Staneva Zornitsa, Tsvetkova Ivana, Uixera Cotano Laura, Vatavu Mihaela Constantina.

────────────────────────────────────────────────────────

Автори на обучителния курс:

Ailincai Alina, Colibaba Cintia, Crippa Carlotta Maria, Drąsutė Vida, Gleeson Aoife, Staneva Zornitsa, Stefanoaie Ramona, Tsvetkova Ivana, Uixera Cotano Laura.

────────────────────────────────────────────────────────

Разработил онлайн обучителната платформа:

Bagdonavičius Mindaugas, Crippa Maria Carlotta.

────────────────────────────────────────────────────────

Ако имате въпроси, моля, свържете се с grusovm@grusas.kaunas.lm.lt

Курсът е разработен като част от проекта „Inclusive CREAtivity through Educational Artmaking“ (Проект №: 2020-1-LT01-KA227-SCH-094736), финансиран по програма Еразъм+ – Сътрудничество за иновации, KA227 – Партньорства за творчество.

Продължителност на проекта:1 март 2021-28 Февруари 2023

 

Skip to content