ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ИЗХОДИ

Методически материал
(е-Книга)

InCrea+ Учебна Програма и Тестване

Свободно достъпна платформа за електронно обучение

ПЛАНИРАНИ РЕЗУЛТАТИ

Събиране на знания и примери за нови приложения на образование чрез изкуства

Дефиниция на подход за развиване и преподаване на умения за 21ви век според методологията InCrea+

 Развиване на обучителна програма на InCrea+

Обучаване на поне 2 учители от всяко асоциирано училище партньор

Изпълнение на учебната програма и оценка на наученото

Разработване на свободно достъпна платформа за обучение, включително е-курсове и готови уроци