Тази част ще ви предостави теоретични знания за приобщаването и как активно да го насърчавате във вашата класна стая.

Тази част се занимава с практически дейности, които могат да се изпълняват с учениците, които предвиждат използването на едно или повече изкуства с цел насърчаване на приобщаването. В рамките на тази част ще научите повече за това как да оцените нуждите от приобщаване на вашите ученици, как да изберете и реализирате дейностите и как да оцените тези дейности.

Тази част се занимава с добри практики, които са приложени с цел насърчаване на приобщаването в общността чрез практически и артистични дейности.

В тази последна част ще можете да оцените курса и неговото съдържание.