ПАРТНЬОРИ И КОНТАКТИ

Координатор на проекта

Kauno Juozo Grušo meno gimnazija (Литва)

Гимназията изпълнява програми от областта на начално, основно и средно образование, както и програма за неформално образование по изкуства и технологии. Приблизително 1200 ученици, на възраст от 7 до 19 години, учат в гимназията, която се намира в Каунас. Броят на учениците, живеещи в предградията на Каунас е малко под половината от всички ученици на гимназията.

Прочетете още

Лице за контакти: Undinė Diana Tumavičienė
undinediana@gmail.com

Project partner institutions

Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba (Литва)

Педагогическа психологическа услуга на Община Тракаи е общинска образователна институция, създадена за увеличаване на ефикасността на обучението на хора със специални потребности, психологически, личностни и образователни проблеми чрез предоставяне на необходимата информация, експертна и консултативна подкрепа за ученици, техните родители (хора, полагащи грижи), училища и учители. Полето на дейност на институцията е образователна подкрепа за ученици, родители (настойници, хора полагащи грижи), учители.

Прочетете още

Лице за контакти: Vida Drąsutė
vida.drasute@gmail.com

Besime Özderici Ortaokulu (Турция)

Средно училище Besime Ozderici е училище с 1350 ученици, намиращо се в центъра на Кайсери. Нашето училище има 38 класа с педагогически съветник, компютърна лаборатория, музикален клас, клас по изкуства, четири лаборатории за технологичен дизайн, една конферентна зала, една библиотека и столова.

Прочетете още

Лице за контакти: Hacer Erbasi
hacererbasi@hotmail.com

Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество (България)

Фондацията още известна като CUBU Foundation е неправителствена организация, изпълняваща и управляваща европейски проекти и предоставяща консултации в сферата на културата, изкуството, електронното обучение, както и неформално обучение, подкрепа за креативно и приобщаващо училищно образование, младежки дейности и взаимно обучение. Нашият екип използва артистични и креативни подходи, за да направи горното възможно. Организацията работи с мрежа от училища и младежки организации в цялата страна, развивана и поддържана в рамките на голям брой успешни проекти. Нашият екип е дълбоко свързан с дейности, насочени към повишаване на социо-емоционалната интелигентност и предоставяне на целева подкрепа за обучители, учители, родители и деца и млади хора.

Прочетете още

Лице за контакти: Zornitsa Staneva
Cubufoundation@gmail.com

Associació Meraki Projectes de València (Испания)

MERAKI e организация с идеална цел, ситуирана във Валенсия (Испания). Създадена е през 2017г. от група отдадени експерти в сферата на образованието, социалното благополучие и интегарцията, психологията и технологиите. Макар че организацията е създадена наскоро, експертите, ангажирани в нея имат повече от 15 години опит в областта на образованието, европейските проекти и предприемачеството.

Прочетете още

Лице за контакти: Laura Uixera Cotano
laura@merakiprojectes.es

Fundatia EuroEd (Румъния)

Фондация EuroEd е организация с идеална цел, намираща се в Яш, Румъния. EuroEd предоставя образователни услуги за всички възрастови категории и развива серия от програми, включващи езикови курсове и международни обучителни курсове за учители по езици и професионални обучения в сферата на туризма, информационните технологии, менторството, комуникациите и прочие.

Прочетете още

Лице за контакти: Andreea Corina Ionel
andreea.cleminte@euroed.ro

Università degli studi di Padova (Италия)

Датиращ от 1222г., Университът в Падова (UNIPD) е един от водещите университети в Италия и има дълга традиция и консолидирана репутация за отлични научни постижения. Неговите 32 отдела, 40 докторски курса и 44 интердисциплинарни центрове за проучвания покриват изключително широк набор от теми, сред които изкуства и хуманитарни науки, социални науки, инженерингови науки, физика, технологии, природни науки, науки за живота и медицина.

Прочетете още

Лице за контакти: Teresa Maria Sgaramella
teresamaria.sgaramella@unipd.it

Skip to content