ЦЕЛ

Общата цел на InCrea+ е да предостави иновативен подход за приобщаващо образование и да насърчи благосъстоянието на учениците чрез разработване на образователно съдържание и практики, стъпващи на съвременни теоретични подходи (сред които Позитивно младежко развитие, Универсален дизайн за учене, Образователна арт терапия и прочие).

ВЪЗДЕЙСТВИЕ

  • Повишено включване и участие на ученици в неравностойно положение в участващите училища
  • Създаване на група от учители и професионалисти в областта на изкуствата, обучени в артистични приобщаващи практики
  • Създаване на учебни пособия, материали и ресурси за насърчаване на творчеството, културата, мултикултурализма и благосъстоянието
  • Увеличаване на творческите умения на учениците и учителите
Skip to content