INCREA+ УЧЕБНА ПРОГРАМА (IO2)

Целта на втория интелектуален резултат от този проект е да се установят подходящи дейности, инструменти, учебни материали, ресурси и инструкции за това как да се въведе методологията Инкреа+ в ежедневните училищни дейности. Всъщност, този резултат има за цел да предостави готови за използване материали и методи за учители и други заинтересовани страни (неформални преподаватели, експерти по научно образование, работници в културния и творчески сектор). Учебната програма Инкреа+ ще включва широк набор от инструменти, разделени в 3 области:

  1. Теоретична основа и преглед на образователни практики по изкуства, базирани на арт-терапия, които могат да бъдат намерени в Методическия материал (IO1);
  2. Артистични дейности, описани подробно от партньорите;
  3. Инструменти за оценка и оценяване за учители, за подпомагане на учителите в дейностите свързани с оценка и проследяване на прогреса.
Skip to content