INCREA+ УЧЕБНА ПРОГРАМА (IO2)

  1. Теоретична основа и преглед на образователни практики по изкуства, базирани на арт-терапия, които могат да бъдат намерени в Методическия материал (IO1);
  2. Артистични дейности, описани подробно от партньорите;
  3. Инструменти за оценка и оценяване за учители, за подпомагане на учителите в дейностите по оценка и мониторинг.
Skip to content