ARTTIRMA+ MÜFREDATI (IO2)

Bu projenin ikinci fikri çıktısının amacı, günlük okul etkinliklerinde InCrea+ metodolojisinin nasıl benimseneceğine ilişkin uygun etkinlikler, araçlar, öğretim materyalleri, kaynaklar ve yönergeler oluşturmaktır. Aslında bu çıktı, öğretmenler ve diğer paydaşlar (yaygın eğitimciler, bilim eğitimi uzmanları, kültürel ve yaratıcı sektör çalışanları) için kullanıma hazır materyal ve yöntemler sağlamayı amaçlamaktadır. InCrea+ müfredatı, 3 alana bölünmüş geniş bir araç setini içerecektir:

  1. Metodolojik Materyalde (IO1) bulunabilen, sanat terapisine dayalı sanat eğitimi uygulamalarının teorik temeli ve incelemesi;
  2. Ortaklar tarafından ayrıntılı olarak açıklanan sanatsal faaliyetler;
  3. Değerlendirme ve izleme faaliyetlerinde öğretmenleri desteklemek için öğretmenlere sunulan ölçme ve değerlendirme araçları.
Skip to content