Color-blind perspective (Гледна точка на далтониста)

Гледна точка на далтониста= от медицинска гледна точка, това означава, че възприемаме цветовете различно от повечето хора. Концепцията се отнася към тенденцията културни, расови и етнически различия да бъдат считани за незначителни.

» Ключови думи