Inclusive education (Приобщаващо образование)

Приобщаващо образование= е най-ефективния начин да се даде шанс на децата да посещават училище, да учат и да развиват умения, които са им необходими за тяхното израстване. Приобщаващото образование означава реални обучителни възможности за групи, които традиционно са били изключени – не само деца с увреждания, но и хора, ползващи малцинствени езици.. (https://www.unicef.org/education/inclusive-education)

» Ключови думи