Dance-movement therapy (Танцово движенческа терапия)

Танцово движенческа терапия= психотерапевтично използване на движение за промотиране на емоционална, социална, познавателна и физическа интеграция на индивида, с цел подобряване на здравето и благосъстоянието.(https://adta.memberclicks.net/what-is-dancemovement-therapy)

» Ключови думи