ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Учители от средни училища

Директно включване в разработването на интелектуални продукти (ИП1 “Методически материал”; ИП2 “InCrea+ учебна програма и тестване”; ИП3 “Платформа с обучителни ресурси”)

Участие на обучаемите в обучителна дейност (“Иновативни обучителни методи чрез изкуства”)

Приложение на резултати чрез пилотно тестване на обучителната програма InCrea+

 

Ученици
(11-16 години)

Участие в пилотното тестване на ИП2 учебна програма InCrea+

 

Образователни помощни специалисти и помощни педагози

Директно включване в създаването на интелектуален продукт (ИП1 „Методически материал“; ИП2 „InCrea+ учебна програма и тестване”; ИП3 “Платформа с обучителни ресурси”)

Обучители – участие в обучителната дейност (“Иновативни обучителни методи чрез изкуства”)

 

Арт експерти (например художници, актьори, скулптори и други)

Обратна връзка по отношение на интелектуалните продукти (ИП1 „Методически материал“; ИП2 „InCrea+ учебна програма и тестване”; ИП3 “Платформа с обучителни ресурси”)

Обучаеми – участие в обучителната дейност (“Иновативни обучителни методи чрез изкуства”)

 

InCrea + очаква да обучи учители, професионалисти в сферата на креативността и културата за артистични приобщаващи практики, както и създаване на учебни инструменти, материали и ресурси за насърчаване на творчеството, културата, мултикултурализма, благосъстоянието, повишаване на критичните умения на 21-ви век както в учениците, така и в учителите.

Основни умения за 21-ви век:

  • Творчество и иновации
  • Сътрудничество и комуникация
  • Работа в екип
  • Критично мислене
  • Решаване на проблеми

Други критични умения за положително развитие: :

  • Гъвкавост и адаптивност
  • Глобално и културно съзнание
  • Информационна грамотност
  • Лидерство
Skip to content