ОБУЧЕНИЕ

Среща по време на обучително събитие

Няколко часа от продължителността на обучителното събитие бяха предназначени за обсъждане на проектни дейности. Събитието бе проведено във Валенсия (Испания), 18-22 октомври 2021 г.

 

Водеща организация: MERAKI

Уебсайт: merakiprojectes.es
Имейл за контакти: laura@merakiprojectes.es

През октомври 2021 г. всички партньори се събраха за обучително събитие с продължителност 5 дни, по време на което те споделиха компетенции, знания и опит, свързани с темата на проекта. Преди обучението партньорите споделиха своите очаквания и желания по отношение на бъдещите дейности, използващи резултатите от проекта. По време на събитието, всички партньори анализираха резултатите, получени от завършването на първия вариант на методологическия материал по InCrea+ и проучиха методологии, практики и възможности за включване на образователно изкуство с цел насърчаване развиването на умения за 21 век, приобщаване и добруване в образованието, както и анализираха подходящи инструменти за предаване на тези знания към учителите.

Събитието включи учители, експерти в сферата на образованието и творци, участващи в колаборативното създаване на програмата на InCrea+.

Ден първи – 18 октомври 2021 г.:

Училищата партньори по проекта представиха своите добри практики, приложени от тях по отношение на арт терапията/образованието и приобщаването и споделиха своите мнения и констатации с другите партньори по тези теми. Водещият партньор на IO1 представи съдържанието на методическия материал, който ще представлява теоретичната база на обучението.

Ден втори – 19 октомври 2021 г.:

По време на третия ден партньорите се споразумяха как да интегрират дефинициите, създадени от предишния ден в Методическия материал и Учебната програма, като обсъждаха как тези нови дефиниции могат да повлияят на някои от вече разработените глави. Освен това партньорите обсъдиха и се споразумяха за основните характеристики, които ще притежават учебната програма и инструментът и методологията за оценяване, като се има предвид какво са научили през първите два дни на обучение и какво са очаквали да научат през последните два дни.

 

Ден трети – 20 октомври 2021 г.:

По време на третия ден партньорите се споразумяха как да интегрират дефинициите, създадени от предишния ден в Методическия материал и Учебната програма, като обсъждаха как тези нови дефиниции могат да повлияят на някои от вече разработените глави. Освен това партньорите обсъдиха и се споразумяха за основните характеристики, които ще притежават учебната програма и инструментът и методологията за оценяване, като се има предвид какво са научили през първите два дни на обучение и какво са очаквали да научат през последните два дни.

 

 

Ден четвърти – 21 октомври 2021 г.:

Беатрис Уиксера Котано и Лаура Гарсия Толедо от „Mistral – Acciò Social“ водиха четвъртия ден от обучението с уъркшоп на тема „Приобщаващо образование и творчество“. По време на обучението партньорите взеха участие в много групови и практически дейности по образователно включване, като бяха помолени да разсъждават по темата и да създадат свое собствено приобщаващо училище. Също така те участваха в дейности относно включването и многообразието, като анализираха характеристиките на „приобщаващ“ учител, и достъпността, която беше анализирана от много гледни точки (емоционална, физическа, сетивна и т.н.). Накрая партньорите бяха поканени да планират по групи училищно пътуване, като вземат предвид всички нужди на учениците и не забравят принципите на приобщаването и достъпността.

 

 

 

Ден пети – 22 октомври 2021 г.:

Последният ден от обучението беше посветен на уъркшоп, проведен от Херме Фернандо на тема „Дигитални инструменти за включване”. Партньорите имаха шанса да научат повече за геймификацията и нейните основни елементи, като се насладят на многобройните практически примери, които им показа обучителят. Освен това част от семинара се занимаваше с преобрърнатата класна стая и как тя влияе върху учебния процес; обучителят показа на партньорите как благодарение на преобърнатите класни стаи е възможно да накарате учениците да се учат, използвайки предимно „умения за мислене от по-висок порядък“ (да създават, оценяват, анализират), вместо да бъдат приканвани просто да запаметяват и разбират конкретни понятия.

 

 

 

 

Skip to content