ОБУЧЕНИЕ

Среща по време на обучително събитие

Няколко часа от обучителното събитие ще бъдат предназначени за обсъждане на проектните дейности. Това събитие ще бъде проведено във Валенсия (Испания) през ноември 2021г.

Водеща организация: MERAKI

Уебсайт: merakiprojectes.es
Имейл за контакти: laura@merakiprojectes.es

През октомври 2021г. всички партньори ще се срещнат за обучителна дейност с продължителност 5 дни, по време на която ще споделят своите компетенции и опит във връзка с темите на проекта. По време на това събитие, всички партньори ще анализират резултатите получени от завършването на първия работен вариант на методологическия материал и ще проучат методологии, практики и възможности относно това как да възприемат образователно изкуство за насърчаване на умения за 21-ви век, приобщаване и благосъстояние в средното образование, както и анализ на инструменти за предаване на това знание към учителите.

Това събитие предвижда включването на учители, образователни експерти и творци, участващи в създаването на учебната програма InCrea+.