МЕТОДИЧЕСКИ МАТЕРИАЛ

 

Проект „Приобщаваща креативност чрез образователно изкуство“ (InCrea+) цели да предложи иновативен метод за приобщаващо образование и насърчаване на добруването чрез развиване на умения за 21 век, посредством реализирането на арт образователно съдържание и практики.

Целта на методическия материал на InCrea+ е да представи нови знания относно възможното използване на артистични дейности в подкрепа на образователните теории и практики (позитивно младежко развитие, универсален дизайн за обучение, образователна арт-терапия), приобщаващо образование, мултикултурализъм и благосъстояние.

Преките ползватели на методическия материал са учители, персонал в училищата, ученици, изучаващи изкуства, експерти от креативните сектори, образователни експерти и изследователи.

ОТЧЕТ

Докладът представя резултатите от две проучвания, които описват гледната точка на учители и експерти от културния и креативен сектор. Проучванията имаха за цел да съберат информация за по-добро разбиране на знанията, мненията, очакванията, желанията и предизвикателствата, пред които обучителите се изправят що се отнася до приобщаващото образование. Данните бяха събрани в периода април – юни 2021 г. чрез гугъл въпросници.

Skip to content